O nas

Stowarzyszenie Nauczycieli, Rodziców i Sympatyków – Szkolne Marzenia powstałe na Walnym Zebraniu Założycielskim w dniu 20 listopada 2014 roku w Przemyślu zostało po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000550056

Nasze Stowarzyszenie powstało z inicjatywy nauczycieli, których głównym celem była i jest poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu. Nasza organizacja działa na mocy Statutu i jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem nauczycieli, rodziców i sympatyków przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego i skupia ponad 20 członków.

Nasze stowarzyszenie Stowarzyszenie ponad to:

- organizacja działająca non-profit,
- partner Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła
- partner Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu