Dni Otwarte SP 16

5 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu odbyły się Dni Otwarte, współfinansowane ze środków własnych Stowarzyszenia Szkolne Marzenia, dla przyszłych Uczniów (5 i 6 letnich) i ich rodziców. Podczas imprezy członkowie Stowarzyszenia „Szkolne Marzenia” zaprosili gości do stoiska ze świątecznymi ozdobami, a dzieci do pomalowania twarzy. Dochód ze sprzedaży świątecznych ozdób przeznaczony zostanie na zrealizowanie celów statutowych stowarzyszenia.
Z relacji przybyłych na Dzień Otwarty gości można wnioskować, że zarówno Ci najmłodsi, jak i rodzice wychodzili ze spotkania w dobrych, „mikołajowych” nastrojach.